plenfrdeitrues

Szyby zespolone

 

 

szyby zepoloneSzyby zespolone to trwały, hermetyczny układ dwu lub więcej tafli szkła typu float. Dzięki specjalnej metodzie produkcji szyby float są niezwykle płaskie i nie zniekształcają obrazu. Stosowane są szyby o grubościach od 4 mm do 10mm, oddzielonych ramką dystansową, zazwyczaj o grubości 12 lub 16 mm.W przestrzeni międzyszybowej zamknięty jest gaz - argon.
Gwarancję, że gaz zamknięty pomiędzy szybami jest wolny od wilgoci, daje nam wypełnienie ramki dystansowej sitem molekularnym - silnym środkiem higroskopijnym w postaci granulatu.
Szyby połączone są z ramką dystansową na całej długości obrzeża materiałami klejąco-uszczelniającymi, co zapewnia szczelność układu, minimalizując dopływ pary wodnej do jego wnętrza.

Na izolacyjność termiczną szyb zespolonych (wartość U) największy wpływ mają następujące czynniki:

 • rodzaj szkła zastosowanego w zespoleniu (dotyczy to szczególnie rodzaju powłoki niskoemisyjnej)
 • ilość tafli szkła z powłoką (niskoemisyjnego)
 • rodzaj i ilość gazu w przestrzeni międzyszybowej,
 • wielkość ramki dystansowej między szybami
 • rodzaj ramki dystansowej (tzw. ciepła ramka , np. ze stali szlachetnej)
 • liczba komór w zestawie ( jedna lub dwie komory)

Ozdobą szyb zespolonych mogą być szprosy wewnątrzszybowe w różnych kolorach tworzące proste formy geometryczne lub złożone konstrukcje siatek. Szyby można wykonywać w dowolnych nietypowych kształtach - koła, owale trapezy itp.

 

Ciepła ramka dys­tan­sowa ogranicza prob­lem mostka ter­micznego na krawędzi szyby. Dzięki zrównoważonej tem­per­aturze na całej powierzchni szyby prak­ty­cznie wye­lim­i­nowany jest prob­lem kon­den­sacji pary wod­nej na obrzeżu szyby.

Ciepła ramka dzięki swo­jej ele­ganck­iej, matowej powierzchni i kilku wariantom kolorysty­cznym z pewnoś­cią poprawi este­tykę okna.

Zalety ciepłej ramki:

 • Izo­lacja cieplna
  • pod­wyżs­zona wartość współczyn­nika przenika­nia ciepła Uw okien o ok. 10 % zgod­nie z PN-​EN ISO 10077,
  • brak mostka ter­micznego na krawędzi­ach szyb zespolonych,
  • wyższy ter­miczny kom­fort w pobliżu okien.
 • Oszczęd­ność kosztów energii ogrze­wa­nia nawet do 5%, w zależności od poziomu izolacji.
 • Mniejsze ryzyko wys­tąpi­enia kon­den­sacji pary wod­nej na powierzchni szyby, dzięki pod­wyższe­niu tem­per­atury na krawędzi przeszklenia.

 

Dlaczego stosuje się szyby zespolone?
Szyby zespolone zrobiły karierę w świecie dzięki dobrej izolacyjności cieplnej przy stosunkowo małej grubości łącznej. Są też bardzo wygodne w procesie produkcji okien. Nadrzędnym celem dla szyb zespolonych jest obniżanie wartości współczynnika k (wskaźnik izolacyjności cieplnej) poprzez stosowanie szyb o specjalnych termoizolacyjnych powłokach, szyb nieco grubszych, szyb dwukomorowych lub wypełnianie przestrzeni międzyszybowej argonem. Najsłabsza szyba zespolona ze szkła float gwarantuje współczynnik przenikania ciepła co najmniej k=2,9 W/m*K.

Obecnie standardem stają się szyby zespolone o współczynniku k=1,1, a spotyka się także szyby z k=0,9. Dzięki zastosowaniu odpowiedniego zestawu szybowego i gazu uzyskuje się też specjalne właściwości akustyczne.

Co oznaczają liczby 4/16/4 w szybie zespolonej ?

 • 4 - grubość pierwszej tafli szkła,
 • 16 - szerokość ramki dystansowej umieszczonej między taflami szkła i zarazem szerokość przestrzeni wypełnionej gazem np. argonem lub ksenonem
 • 4 - grubość drugiej tafli szkła, (wymiary podawane są w milimetrach)

 

 

ZWYKŁA SZYBA ZESPOLONA


 

 szyba zespolona
 • A - szkło float
 • B - uszczelnienie
 • C - sito molekularne (pochłaniacz wilgoci)
 • D - rama dystansowa

 

 

TERMOIZOLACYJNA (CIEPŁOCHRONNA) SZYBA ZESPOLONA


Popularnie nazywana szkłem termoizolacyjnym, ma jednostronnie na całej powierzchni napyloną powłokę z metali szlachetnych w tym srebra, głównego składnika odbijającego promienie cieplne do wewnątrz pomieszczenia i przez to chroniącej przed utrata ciepła i poprawiając znacznie tzw. współczynnik U, którego wartość odgrywa kluczową rolę w ocenie szyby i okna pod względem termoizolacyjności. Im mniejszą wartość ma współczynnik U tym lepiej. Szkło powlekane musi być zawsze montowane powłoką do wewnątrz szyby zespolonej, żeby zachować swoja trwałość, funkcjonalność i aby uchronić powłokę przd uszkodzeniem. Powłoka odbija do wnętrza pomieszczeń ciepło wypromieniowane z grzejników i żarówek, a także wydzielane przez ludzi, zwierzęta oraz przedmioty. Szybę z taką powłoką umieszcza się w zestawie szybowym od strony pomieszczenia. Jej zalety to zmniejszenie strat ciepła nawet o 90% (w stosunku do zwykłej szyby) oraz ograniczenie zjawiska kondesacji pary wodnej w wyniku podwyższenia temperatury szyby. Szyby zespolone jedno- i dwukomorowe są bardzo ważnym elementem każdego okna i fasady.

Termoizolacyjna, jednokomorowa szyba zespolona

 •  A -  szkło float
 •  B - uszczelnienie
 •  C - sito molekularne (pochłaniacz wilgoci)
 •  D - rama dystansowa
 •  E - szkło float z magnetronową powłoką termoizolacyjną
 •  F -  krótkofalowe promieniowanie słoneczne (darmowa energia zimą)

 

 

Termoizolacyjna, dwukomorowa szyba zespolona

 •  A - szkło float
 •  B - uszczelnienie
 •  C - sito molekularne (pochłaniacz wilgoci)
 •  D - rama dystansowa
 •  E - szkło float z magnetronową powłoką termoizolacyjną
 •  G - krótkofalowe promieniowanie słoneczne (darmowa energia zimą)

 

 

DŹWIĘKOCHRONNA SZYBA ZESPOLONA


Jest znacznie grubsza, a zarazem cięższa od standardowej, jest to szyba specjalna. Z założenia przy większej masie tłumienie dźwięków jest lepsze. Szyba taka może być zbudowana ze szkła zwykłego lub laminowanego (dwie tafle lub więcej, połączone folią z tworzywa PVB - poliwinylowo-butarylową). W dużym skrócie można powiedzieć, że w każdym oknie o podwyższonym stopniu redukcji hałasu jedna z szyb powinna być grubsza od drugiej przynajmniej o 50%, bo wtedy lepiej będą tłumione dźwięki o różnej częstotliwości. Zwykle oprócz szyby o standardowej grubości 4 mm stosuje się szybę 6-mm lub 8 mm. Wprawdzie zestaw szyb o grubościach 6 i 10 mm o wiele skuteczniej tłumi hałas, ale jednocześnie wymaga zastosowania solidniejszej ramy i zawiasów, a to powoduje zastosowanie innej ramy i może przyczynić się do wzrostu kosztów (nawet o ponad 15%). W ostatnich latach co raz większą popularnością cieszą się szyby laminowane ze specjalną folią skuteczniej tłumiącą hałas od zewnątrz, nawet o 50%.


Termoizolacyjna szyba zespolona - dzwiękochronna

 
 •  B - uszczelnienie
 •  C - sito molekularne (pochłaniacz wilgoci)
 •  D - rama dystansowa
 •  E - szkło float z magnetronową powłoką termoizolacyjną
 •  F - laminat (dwie tafle szkła float + folia)
 •  G - folia dźwiękochłonna

 Termoizolacyjna szyba zespolona - dzwiękochronna

 
 •  A - szkło float
 •  B - uszczelnienie
 •  C - sito molekularne (pochłaniacz wilgoci)
 •  D - rama dystansowa
 •  E - szkło float z magnetronową powłoką termoizolacyjną
 •  F - laminat (dwie tafle szkła float + folia dźwiękochłonna)

 

BEZPIECZNA SZYBA ZESPOLONA


Pęknięcia na szkle hartowanym Chroni ludzi przed poważnymi obrażeniami, jeśli ulegnie rozbiciu. Do jej budowy stosuje się szkło hartowane (rozpada się na drobne kawałki o tępych krawędziach, np. szyby w samochodach z wyjątkiem szyby czołowej), laminowane (dwie tafle szkła z folia pomiędzy nimi), klejone żywicą lub zbrojone siatką z drutu (po rozbiciu szyby te nadal stanowią jeden element). Stopień wytrzymałości tych szyb określają klasy chroniące tylko przed zranieniem oraz bardziej odporne na zniszczenie i stanowiące pewne utrudnienie przy próbie ich sforsowania. Najpopularniejsze szyby bezpieczne (laminowane) są zbudowane z dwóch tafli szkła i jednej lub dwóch warstw folii PVB. Oznacza się je za pomocą odpowiednich kodów. Np. 4.4.1 to szyba bezpieczna zbudowana z dwóch tafli szkła, każda grubości 4 mm, i jednej warstwy folii, a 44.2 to szyba klasy P2 złożona z dwóch tafli 4-mm i dwóch warstw folii PVB. Szyby bezpieczne warto stosować szczególnie w w przypadku dużych przeszkleń (np. drzwi balkonowe) jak również w świetlikach dachowych i w oknach nieotwieralnych o dużej powierzchni.


Termoizolacyjna szyba zespolona - bezpieczna

 
 •  A - szkło float
 •  B - uszczelnienie
 •  C - sito molekularne (pochłaniacz wilgoci)
 •  D - rama dystansowa
 •  E - laminat (dwie tafle szkła float + folia)
 •  F - szkło float z magnetronową powłoką termoizolacyjną
 •  G - folia bezpieczna

 

 

ANTYWŁAMANIOWA SZYBA ZESPOLONA


Ma chronić dom przed złodziejami i przed włamaniem. Praktycznie można powiedzieć, że okno z takimi szybami i wzmocnionymi okuciami zastępuje kraty, których pręty stalowe miałyby średnicę około 10 mm. W domach jednorodzinnych stosuje się głównie szyby klas P3 i P4, ponieważ są przez firmy ubezpieczeniowe uznawane za odpowiednie zabezpieczenie budynku (zmniejszenie składki zwykle o 5-10%). Szyby te są wykonane z dwóch tafli szkła grubości min. 4 mm i odpowiednio trzech lub czterech warstw folii PVB.
Dostępne są także szyby pancerne oraz kuloodporne, ale praktycznie nie znajdują zastosowania w blokach i domach jednorodzinnych.


Termoizolacyjna szyba zespolona - antywłamaniowa

 
 •  A - szkło float
 •  B - uszczelnienie
 •  C - sito molekularne (pochłaniacz wilgoci)
 •  D - rama dystansowa
 •  E - szkło float z magnetronową powłoką termoizolacyjną
 •  F - laminat (dwie tafle szkła float + folia)
 •  G - folia antywłamaniowa

 

 

 

PRZECIWSŁONECZNA SZYBA ZESPOLONA


Pochłania część energii promieniowania słonecznego i dzięki temu chroni pomieszczenie przed przegrzaniem. Wykonuje się ją ze szkła typu float barwionego w masie. Przepuszczalność światła maleje do poziomu od 32 do 72%, zależnie od grubości i koloru szyby. Dostępne są szare, brązowe, niebieskie, zielone. Trzeba jednak mieć na uwadze, że kolorowe szkło wpływa nie tylko na atrakcyjność elewacji, ale też działa jak kolorowy filtr i w dużym stopniu może zmienić wygląd wnętrza. Dobranie odpowiedniego koloru ścian, zasłon czy tapicerki na meblach może być wtedy nie lada wyzwaniem. Najbardziej neutralne jest szkło barwione na szaro, ale nie zawsze pasuje ono do przyjętej koncepcji architektonicznej i kolorystyki wnętrz.


Termoizolacyjna szyba zespolona - przeciwsłoneczna absorpcyjna

 
 •   B - uszczelnienie
 •   C - sito molekularne (pochłaniacz wilgoci)
 •   D - rama dystansowa
 •   E - szkło float z magnetronową powłoką termoizolacyjną
 •   F - szkło float barwione w masie

 

 

 

INNE RODZAJE SZYB ZESPOLONYCH


Szyba ornamentowa ma za zadanie zmniejszenie przejrzystości, z zachowaniem dobrej przepuszczalności światła. Z tego względu jej jedna powierzchnia nie jest gładka, tylko ma odciśnięty powtarzalny wzór (ornament). Dzięki temu może być wykorzystywana także w celach dekoracyjnych. Najczęściej jest bezbarwna, ale dostępne są również szyby w kolorach.

Okna "od A do Z" ...

| Doradztwo
| Pomiar
| Kosztorys
| Produkcja
| Montaż
| Serwis

Ostatnio dodane

14 styczeń 2019
18 październik 2016

Szukaj na stronie

Search